Jak je to správně matrace nebo madrace?

Hodně používané slovo ve vyhledávačích madrace je vlastně skomolenina slovenského výrazu pro matrace (madrac). Madrac je ve slovenštině rodu mužského takže například v češtině je zdravotní matrace, ale ve slovenštině zdravotný madrac.

I když slovo madrace napíšete do vyhledávače, tak Vám automaticky nabídne správnou alternativu na dané slovo tzn. matrace. Samozřejmě pokud nebudete brát na vyhledávač ohled, nabídne Vám slovo madrace tak jak jste jej napsali. Tím pádem Vám nabídne daleko méně relevantních odkazů a vy se budete muset spokojit jen s informacemi, které nabízejí webové stránky a  eshopy s tímto slovem a to hovoří za vše.